Chính sách bảo mật

Thông tin

GIỚI THIỆU VỀ "GIÁ KHO"CHÍNH SÁCHHƯỚNG DẪN SỬ DỤNGTRẢ GÓP DỄ DÀNG CÙNG "GIÁ KHO"THU CŨ ĐỔI MỚI
DỊCH VỤ BẢO HÀNHSỬA CHỮACÂU HỎI THƯỜNG GẶPTUYỂN DỤNG

Bạn vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1. Giới thiệu

1.1 Chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật” hay “Chính sách”) cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Công ty TNHH Giá Kho Group và các công ty liên kết (sau đây gọi chung là “Giá Kho”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Chúng tôi nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của pháp luật Việt Nam (“luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân”) và cam kết tôn trọng đến các quyền riêng tư của Khách hàng khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập được trong quá trình sử dụng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên trang web dienthoaigiakho.vn (“Trang Web”). Chính sách này được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc lưu giữ về bạn.

1.2 Để sử dụng dịch vụ, bạn phải đọc và chấp nhận tất cả các điều kiện và điều khoản trong, được liên kết với, Chính sách này và bạn phải đồng ý việc xử lý Dữ liệu cá nhân (được định nghĩa bên dưới) như được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin này.

(*) BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG WEB, BẠN ĐƯA RA SỰ XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN CHẤP NHẬN CÁC PHƯƠNG PHÁP, YÊU CẦU ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VÀ THEO ĐÂY BẠN ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO CHÚNG TÔI THU THẬP, SỬ DỤNG, TIẾT LỘ VÀ/HOẶC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG ĐÂY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ VÀ TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. NẾU BẠN DƯỚI 18 TUỔI HOẶC DƯỚI ĐỘ TUỔI PHÁP LÝ (“ĐỘ TUỔI PHÁP LÝ”) ĐỂ ĐƯA RA SỰ ĐỒNG Ý DƯỚI ĐÂY THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HIỆN HÀNH, BẠN PHẢI CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP VÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP ĐÓ PHẢI ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY VÀ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC ĐỒNG Ý ĐÓ. NẾU BẠN KHÔNG BIẾT VỀ ĐỘ TUỔI PHÁP LÝ, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CHO ĐẾN KHI BẠN YÊU CẦU SỰ TRỢ GIÚP TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP.

2. Dữ liệu cá nhân

Trong Chính sách bảo mật này, “Dữ liệu cá nhân” nghĩa là các thông tin được mô tả như bên dưới:

(1) Thông tin, dù đúng hay không, có thể xác định được danh tính của một cá nhân cụ thể và được cung cấp bởi khách hàng có liên quan đến hoạt động của chúng tôi và hoạt động của Trang Web này chẳng hạn như tên, giới tính, số điện thoại và địa chỉ email của khách hàng, v.v.
(2) Thông tin có thể được sử dụng để xác định một cá nhân cụ thể bằng cách so sánh, kết hợp dễ dàng với các thông tin được mô tả tại (1) ở trên.

3. Sử dụng dịch vụ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ như được mô tả trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ được đăng tải trên Trang Web này. Bạn có thể sử dụng các dịch vụ trên Trang Web này mà không tiết lộ thông tin cá nhân của mình, nhưng trong những trường hợp như vậy, vui lòng lưu ý rằng quyền truy cập vào một số trang và một số dịch vụ có thể bị vô hiệu hóa.

4. Thu thập thông tin, dữ liệu cá nhân

4.1 Chúng tôi sẽ/có thể thu thập Dữ liệu cá nhân về bạn khi:

- Bạn truy cập vào Trang Web hoặc sử dụng các dịch vụ trên Trang Web của chúng tôi, hoặc thực hiện các giao dịch thông qua Trang Web hoặc các giao dịch trực tiếp tại các cửa hàng của chúng tôi.
- Bạn liên hệ, tương tác với chúng tôi như thông qua cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, gặp gỡ trực tiếp, điền vào form mẫu theo yêu cầu, hoặc thông qua các nền tảng xã hội khác, bao gồm nhưng không giới hạn các nền tảng như facebook, zalo, fanpage, instagram và email của chúng tôi.
- Bạn liên kết thông tin tài khoản người dùng của mình thông qua tài khoản mạng xã hội của bạn phù hợp với các chính sách của nhà cung cấp của các mạng xã hội đó. Trong trường hợp đó, chúng tôi có quyền truy cập thông tin về bạn mà bạn đã cung cấp cho các nhà cung cấp mạng xã hội đó tuân theo chính sách của họ, và chúng tôi sẽ quản lý và xử lý thông tin của bạn theo quy định tại Chính sách bảo mật này.
- Bạn cấp quyền chia sẻ, thông báo trên thiết bị của bạn để chia sẻ thông tin với Trang Web của chúng tôi.
- Bạn tham gia các chương trình, cuộc thi do chúng tôi tổ chức hoặc gửi phản hồi, khiếu nại cho chúng tôi, hoặc gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi với bất kỳ lý do gì.

4.2 Các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

- Họ tên:
- Địa chỉ email:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ (có thể là địa chỉ giao hàng hoặc địa chỉ khác):
- Giới tính:
- Thông tin tài khoản ngân hàng:
- Thông tin thiết bị:
- Hình ảnh hoặc âm thanh hoặc video:
- Thông tin về giấy tờ tùy thân như CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- Thông tin về các giao dịch, thanh toán, lịch sử tìm kiếm, quảng cáo, tương tác với các nội dung hiển thị trên Trang Web:
- Các thông tin khác về bạn hoặc thiết bị của bạn hoặc việc sử dụng dịch vụ của bạn mà bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi:

4.3 Khách hàng tự chịu trách nhiệm đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp trên Trang Web hoặc thông qua việc sử dụng dịch vụ. Khách hàng theo đây đồng ý cung cấp chính xác các thông tin và không gây hiểu lầm hoặc cung cấp các thông tin vi phạm pháp luật, đồng thời, Khách hàng sẽ thông báo, cập nhật cho chúng tôi khi có sự thay đổi các thông tin này. Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp các tài liệu cần thiết để xác minh các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép.

4.4 Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp các dữ liệu cá nhân của các cá nhân khác cho chúng tôi (ví dụ, cung cấp thông tin của một người bạn để nhận hàng), thì đối với các trường hợp đó, bạn đồng ý, xác nhận và đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của cá nhân đó để chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu theo các quy định tại chính sách bảo mật này.

4.5 Khách hàng có thể không cung cấp một số thông tin, dữ liệu theo yêu cầu của chúng tôi (đối với những thông tin không bắt buộc).

4.6 Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập các thông tin trên, bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu, hạn chế việc xử lý dữ liệu theo các điều kiện quy định tại Mục 5 bên dưới và không tham gia vào các hoạt động thu thập dữ liệu nói trên. Tuy nhiên, bạn vui lòng lưu ý rằng việc thực hiện các quyền này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ hoặc hỗ trợ, xử lý các yêu cầu của bạn hay thậm chí không thể sử dụng dịch vụ.

5.Thông tin liên hệ và yêu cầu trợ giúp


5.1 Thông tin liên hệ của Bộ phận hỗ trợ khách hàng như sau:

+ Hỗ trợ khách hàng: hotro@giakho.vn, Hotline: 19008922
+ Hoặc gửi thư đến địa chỉ: Văn phòng Công ty TNHH Giá Kho Group, 47/2/16C Bùi Đình Tuý Phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

5.2 Bạn có thể gửi các yêu cầu trợ giúp về dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập được và chúng tôi sẽ phản hồi khi cần thiết trong phạm vi hợp lý trong vòng 72 giờ khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn như:

+ Cung cấp chi tiết thông tin dữ liệu cá nhân.
+ Sửa đổi, cập nhật, yêu cầu xóa, không tiết lộ, sử dụng, hạn chế sử dụng.
+ Rút lại toàn bộ hoặc một phần sự đồng ý cho việc sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ bạn.

5.3 Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cần thiết để xác định dữ liệu cá nhân là của chủ thể của yêu cầu.

5.4 Kết quả phản hồi có thể được gửi qua thư, email hoặc bằng phương pháp do chúng tôi quyết định. Trong trường hợp có phát sinh các chi phí như chi phí in, sao, chụp, chi phí bưu chính, fax (nếu có) hoặc một khoản chi phí hợp lý được tính bởi chúng tôi để giải quyết và xử lý yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ gửi bạn bảng tính toán các chi phí bằng văn bản và các chi phí này có thể được yêu cầu thanh toán trước khi chúng tôi đáp ứng yêu cầu của bạn. Trong trường hợp các chi phí này không được thanh toán đúng hạn, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối đáp ứng yêu cầu của bạn.

6. Mục đích và phạm vi sử dụng dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

+ Để cung cấp các dịch vụ trên Trang Web bao gồm các giao dịch giữa bạn với chúng tôi hoặc giao dịch giữa bạn và bên thứ ba (bên vận chuyển) thông qua việc sử dụng dịch vụ.
+ Để xử lý, giải quyết, thông báo hoặc hoàn tất các đơn hàng hay các giao dịch giữa bạn với chúng tôi.
+ Để thực hiện các hoạt động sau bán hàng (ví dụ như sửa chữa, bảo hành sản phẩm, xác minh thiết bị, liên hệ giải đáp thắc mắc, khiếu nại của bạn hay các hỗ trợ khác). Trong trường hợp như vậy, các bộ phận khác nhau của chúng tôi có thể liên hệ với bạn.
+ Để quản lý, điều hành, việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào Trang Web của chúng tôi. để đánh giá, phân tích hoạt động kinh doanh nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh, tăng trải nghiệm khách hàng của bạn, để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ (bao gồm cả các sản phẩm, dịch vụ mới trong tương lai) của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, nghiên cứu nhu cầu thị trường, lấy ý kiến khảo sát dịch vụ, lấy ý kiến của bạn về sản phẩm, dịch vụ.
+ Để cung cấp quảng cáo, khuyến mại hoặc các ưu đãi có thể khiến bạn quan tâm đến các dịch vụ của chúng tôi hoặc các dịch vụ của các bên thứ ba trên Trang Web của chúng tôi hay trên các nền tảng của bên thứ ba mà chúng tôi có thể hợp tác hoặc liên kết. Bạn cũng có thể từ chối nhận tin tiếp thị, quảng cáo này theo cách thức hủy/từ chối nhận tiếp thị, quảng cáo trong các tài liệu tiếp thị điện tử.
+ Để cung cấp quảng cáo, khuyến mãi và ưu đãi, thực thi các chương trình marketing thông qua email, trực tiếp, thông báo đẩy trên thiết bị hoặc tin nhắn SMS hoặc các phương thức liên lạc khác.
+ Để liên hệ, trả lời, xử lý các yêu cầu, thắc mắc hay bình luận của bạn trên Trang Web hoặc các trang mạng xã hội của chúng tôi mà bạn tương tác hoặc thông qua các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, văn bản, email, fax, hoặc thư từ. Trường hợp chúng tôi liên hệ với bạn thông qua thư từ (gửi bằng bưu điện) bạn xác nhận và đồng ý rằng thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ trên phong bì/bao thư.
+ Để tuân thủ và/hoặc thực hiện các thủ tục tố tụng, yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định của pháp luật hiện hành và/hoặc theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, các chính sách của chúng tôi bao gồm cả chính sách sử dụng và chính sách bảo mật này. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của tòa án hoặc của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào đối với chúng tôi để tuân thủ các quy định pháp luật.
+ Để đảm bảo an toàn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bạn hoặc người khác trong các trường hợp cần thiết.
+ Để kiểm tra, điều tra, đáp ứng, ngăn chặn hoặc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, gian lận, thiếu sót, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo các quy định của pháp luật hiện hành hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh giữa bạn và chúng tôi.
+ Để lưu trữ, sao lưu dữ liệu theo quy định của pháp luật hiện hành.
+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

7. Sử dụng Dữ liệu cá nhân cho các mục đích khác

Nếu cần sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích khác với những mục đích được mô tả trong mục đích sử dụng ở Mục 6 ở trên, chúng tôi sẽ lấy sự đồng ý của khách hàng trước cho việc sử dụng đó, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

8. Bảo vệ và lưu trữ dữ liệu cá nhân, các rủi ro có thể xảy ra

8.1. Chúng tôi thực hiện và áp dụng các biện pháp bảo mật khác nhau trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn bằng việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật như sao lưu dữ liệu qua hệ thống lưu trữ độc lập, cài đặt giao thức SSL, mã hóa dữ liệu, sử dụng tường lửa (firewall) từ các nhà cung cấp chuyên nghiệp hay cài đặt các phần mềm chống virus trên các máy chủ. Chỉ các nhân sự có quyền truy cập mới được truy cập vào hệ thống bảo mật.
Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có phương pháp truyền dẫn nào trên internet hoặc một hệ thống nào là hoàn toàn an toàn. Khi bạn tự nguyện cung cấp và tiết lộ thông tin công khai trên internet, thông tin của bạn có thể bị người khác thu thập và sử dụng trái phép bởi các mục đích nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Do đó, bạn được khuyến khích cẩn thận và có trách nhiệm kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình đối với các hoạt động trên không gian mạng.

8.2. Chúng tôi sẽ thực hiện lưu trữ các dữ liệu cá nhân theo các quy định của luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật có liên quan, tối thiểu là 24 tháng. Chúng tôi có thể, khi chúng tôi có lý do hợp lý hoặc khi bạn gửi yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, xóa hoặc hủy dữ liệu cá nhân của bạn khi:
Nhận thấy không còn cần thiết cho mục đích thu thập hoặc mục đích thu thập dữ liệu không còn.
Dữ liệu cá nhân được yêu cầu xóa theo quy định của pháp luật.

8.3. Trong trường hợp bạn rút lại sự đồng ý hoặc bạn ngừng sử dụng dịch vụ hoặc truy cập Trang Web hoặc quyền sử dụng dịch vụ, Trang Web của bạn bị chấm dứt với bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ không xóa ngay mà có thể tiếp tục lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn và xử lý theo các quy định của chính sách bảo mật này và theo các quy định của pháp luật hiện hành. Chúng tôi cũng có thể xóa, hủy dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật trong từng trường hợp cụ thể mà không cần phải thông báo cho bạn.

8.4. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được kiểm soát và xử lý bởi: Công ty TNHH Giá Kho Group, địa chỉ: 47/2/16C Bùi Đình Tuý, Phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

9. Thu thập thông tin bởi một bên khác

Như hầu hết trang web khác, Trang Web này có sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phần mềm phân tích website được cung cấp bởi Google, và được chúng tôi sử dụng với mục đích sau:

+ Để cải thiện dịch vụ được cung cấp trên Trang Web này.
+ Để thực hiện khảo sát về số lượng người dùng và truy cập Trang Web.
+ Để sử dụng làm dữ liệu tham khảo trong việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới, v.v

Xin vui lòng lưu ý rằng, chúng tôi sẽ không cung cấp dữ liệu cá nhân của khách hàng cho Google thông qua việc sử dụng Google Analytics.

10. Tiết lộ dữ liệu cá nhân

10.1. Các dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các bên dưới đây và cho một hoặc các mục đích được nêu ở trên:

+ Công ty con và các công ty liên kết của chúng tôi.
+ Các nhà thầu, đại lý và các bên thứ ba mà chúng tôi thuê để cung cấp các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi (các “Bên thứ ba”). Các bên này có thể là, bao gồm nhưng không giới hạn nhà cung cấp dịch vụ quản trị, vận hành. bên cung cấp dịch vụ quảng cáo và truyền thông. bên cung cấp dịch vụ viễn thông.
+ Các bên cung cấp dịch vụ (ví dụ: bên cung cấp dịch vụ thanh toán, bên cung cấp dịch vụ giao nhận, chuyển phát, bưu chính, v.v.) để họ cung cấp dịch vụ của họ cho bạn thông qua việc bạn sử dụng các dịch vụ hoặc Trang Web của chúng tôi. Theo đó, các dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được quản lý và xử lý theo chính sách bảo mật của các Bên thứ ba mà bạn đã đồng ý. Bạn đồng ý và xác nhận bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc chấp nhận của bạn hay việc sử dụng dịch vụ của Bên thứ ba sẽ được chuyển đến bên có tên trong chính sách bảo mật được áp dụng.
+ Các bên mà chúng tôi hợp tác hoặc liên kết để thực hiện các chương trình marketing, khuyến mãi và ưu đãi cho bạn.
+ Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu pháp lý của các cơ quan này theo quy định của pháp luật.
+ Các tổ chức mà được hình thành hoặc được thừa kế, kế nhiệm từ hoạt động sáp nhập, hợp nhất, tái cơ cấu, chuyển nhượng, mua lại, giải thể hoặc bán trong trường hợp phá sản.
+Các bên thứ ba có thể thu thập thông tin từ các mục đích nêu trên và các bên đó sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích của họ.

10.2. Trong trường hợp chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên nêu trên, chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo các bên đó bảo vệ các dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bất kỳ việc thu thập hay sử dụng trái phép nào, đồng thời, việc sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn bởi các bên đó chỉ để phục vụ cho các mục đích nêu trên.

11. Thông tin về trẻ em

11.1 Chúng tôi sẽ không thu thập và/hoặc không cố ý thu thập và lưu giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của trẻ em dưới 13 tuổi. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em dưới 13 tuổi vui lòng giám sát và đảm bảo dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi không được cung cấp cho chúng tôi.

11.2. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của trẻ em từ 13 tuổi trở lên và được giám hộ bởi cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải đảm bảo rằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân của trẻ em từ 13 tuổi trở lên đã có sự đồng ý của trẻ em đó và cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải đồng ý với việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em từ 13 tuổi trở lên theo các quy định và chịu sự điều chỉnh của chính sách bảo mật này.

11.3. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, chúng tôi sẽ không cho phép và khóa bất kỳ tài khoản, đồng thời, xóa dữ liệu cá nhân của trẻ em liên quan nếu:

i) Không có được sự đồng ý của trẻ em đó và cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.
ii) Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp rút lại sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em.
iii) Theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có căn cứ cho rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

12. Loại trừ trách nhiệm

Chúng tôi không đảm bảo việc bảo mật dữ liệu cá nhân và/hoặc các thông tin khác mà bạn cung cấp cho các bên thứ ba thông qua các đường dẫn trang web, ứng dụng được hiển thị trên Trang Web hoặc được dẫn tới Trang Web của chúng tôi, vì chúng tôi không kiểm soát các trang web, ứng dụng đó, ngay cả khi các bên thứ ba đó liên kết và hợp tác với chúng tôi. Do đó, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với nghĩa vụ bảo mật thông tin của các bên thứ ba đó đối với các dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho họ.

13. Sự tách biệt

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Chính sách bảo mật này bị coi hoặc trở nên là bất hợp pháp, vô hiệu hay không thể thực thi vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ được xem là có thể bị tách khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại cũng như sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và hiệu lực thi hành của các điều khoản còn lại đó.

14. Luật điều chỉnh

Chính sách bảo mật này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

15. Thay đổi chính sách

15.1 Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của Chính sách bảo mật này với mục đích bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc để đáp ứng với bất kỳ sự thay đổi nào trong các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được. Khách hàng được khuyến khích kiểm tra nội dung của Chính sách bảo mật này mỗi lần trước khi sử dụng Trang Web này.

15.2 Chúng tôi có thể thông báo cho bạn biết, khi thấy cần thiết, về các nội dung thay đổi bao gồm bằng cách đăng tải trên Trang Web này, các dữ liệu cá nhân được thu thập (bao gồm cả các dữ liệu cá nhân đã được thu thập trước đó) sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật được thay đổi.

15.3 Bất kể quy định tại Khoản 15.2, nếu các nội dung thay đổi được yêu cầu phải có sự đồng ý của khách hàng và thông báo trước theo luật, sự đồng ý của khách hàng sẽ được lấy bằng các phương pháp do chúng tôi chỉ định hoặc sẽ có thông báo trước.

Ngày cập nhật: 09 tháng 08 năm 2023
Xem chi tiết thông báo tại đây
Phiên bản này có hiệu lực từ ngày 09 tháng 08 năm 2023
 


Trang chủ
Danh mục
Giỏ hàng
Liên hệ
Ưu đãi