top banner
dienthoaigiakho.vn
Giỏ Hàng
phone-icon
zalo chat

Chính sách bảo mật


Bạn vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.


Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ cũng như phục vụ việc đăng ký/ mua hàng tại Điện thoại Giá Kho, chúng tôi có thể sẽ thu thập những thông tin của quý khách bao gồm:

Lưu ý: Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Điện thoại Giá Kho không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.


Điện thoại Giá Kho thu thập và sử dụng thông tin cá nhân quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. 

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với quý khách dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, sms, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…Dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Điện Thoại Giá Kho và các bên thứ 3 có liên kết với Điện Thoại Giá Kho.


Dưới đây là một số lưu ý về việc cam kết bảo mật thông tin khách hàng tại Điện Thoại Giá Kho:

+ Họ và Tên
+ Địa chỉ liên lạc
+ Số điện thoại,....
Và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.