ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Điều 1: Giới thiệu

 1. Điều khoản sử dụng dịch vụ này (“Điều Khoản”) mô tả các điều kiện người dùng mà khi bạn truy cập vào trang web dienthoaigiakho.vn (“Trang Web”), mua bán các Sản phẩm và sử dụng các dịch vụ khác (“các Dịch vụ”) do Công ty TNHH Giá Kho Group (sau đây gọi chung là “Giá Kho”, “Công ty” “chúng tôi”, “của chúng tôi”) cung cấp và vận hành. Chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ này dựa trên Điều Khoản này và Điều Khoản này cấu thành một ràng buộc pháp lý giữa bạn và chúng tôi, vì vậy, hãy đảm bảo đọc kỹ Điều Khoản này và đồng ý với nội dung trong Điều Khoản này (bao gồm cả các phần sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm) trước khi sử dụng các Dịch vụ. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản dịch vụ này, vui lòng không sử dụng các Dịch vụ và truy cập vào Trang Web.
 2. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, điều chỉnh, tạm ngưng hoặc ngừng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang Web hoặc các Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào hoặc thông báo cho khách hàng theo yêu cầu của pháp luật. Bất kỳ tính năng nào được bổ sung hoặc tăng cường đối với các Dịch vụ đều phải tuân thủ Điều Khoản này. Việc sử dụng Trang Web này hoặc việc sử dụng các Dịch vụ của bạn sẽ đồng nghĩa với việc bạn đưa ra sự chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản này.
Điều 2: Định nghĩa

Các thuật ngữ được sử dụng trong Điều Khoản này được định nghĩa như dưới đây:

 1. “Khách hàng” có nghĩa là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào truy cập vào Trang Web và/hoặc trực tiếp mua bất kỳ Sản phẩm nào từ Công ty.
 2. “Sản phẩm” có nghĩa là bất kỳ sản phẩm nào được đăng tải trên Trang Web này hoặc được Công ty bán cho Khách hàng theo quy định tại Điều Khoản này.
 3. “Hợp đồng mua bán” có nghĩa là hợp đồng mua bán Sản phẩm giữa Khách hàng và chúng tôi được giao kết theo Điều Khoản này.
 4. “Ngày làm việc” có nghĩa là các ngày làm việc trong tuần, ngoại trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và các Ïngày nghỉ lễ, ngày nghỉ nội bộ của Công ty.
 5. “Sự kiện bất khả kháng” có nghĩa là sự kiện xảy ra mang tính khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù Các Bên đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép bao gồm nhưng không giới hạn đối với các sự kiện: động đất, bão, lũ lụt, lốc, sóng thần, lở đất, dịch bệnh, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, bạo động, nổi loạn, đình công, v.v. hoặc các thảm họa khác chưa lường hết được, hoặc sự thay đổi chính sách pháp luật hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sau thời điểm các Bên giao kết Hợp đồng mua bán, làm cho một Bên hoặc Các Bên không thể thực hiện được hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong Hợp đồng mua bán.

Trừ khi có quy định khác đi, các từ chỉ số ít bao gồm cả số nhiều và ngược lại.

Điều 3: Sản phẩm

Các hình ảnh Sản phẩm được đăng tải trên Trang Web chỉ mang tính chất minh họa cho Sản phẩm và Sản phẩm thực tế bán ra có thể khác với hình ảnh được hiển thị. Chúng tôi luôn sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo Sản phẩm thực tế và Sản phẩm được hiển thị chính xác (màu sắc, kích thước, chi tiết sản phẩm, v.v), tuy nhiên, sai sót có thể xảy ra hoặc việc hiển thị hình ảnh của Sản phẩm (như màu sắc, chi tiết sản phẩm,v.v.) trên thiết bị của bạn có thể không được hiển thị chính xác.

Điều 4: Đặt hàng và Hợp đồng mua bán

 1. Khách hàng có thể đặt hàng bằng một trong các phương thức được xác định bởi Công ty (chi tiết tại đây). Quy trình đặt hàng của chúng tôi cho phép Khách hàng rà soát, chỉnh sửa thông tin của đơn hàng trước khi đơn hàng được xác nhận. Trong trường hợp Khách hàng sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên Trang Web, sau khi Khách hàng gửi đơn hàng đến chúng tôi, khi đó đơn đặt hàng đó được xem là một đề nghị giao kết hợp đồng của khách hàng mua Sản phẩm đến chúng tôi. 
 2. Sau khi nhận được đơn đặt hàng của Khách hàng, chúng tôi sẽ liên hệ với Khách hàng để xác nhận đơn hàng bằng các phương thức được xác định bởi chúng tôi (như gọi điện thoại, gửi email xác nhận, SMS, v.v.). Để làm rõ, việc xác nhận đơn hàng sẽ không được hiểu việc chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng mà chỉ để xác nhận về tính xác thực của đơn hàng.
 3. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối và hủy đơn đặt hàng của Khách hàng mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Khách hàng hoặc bên thứ ba với bất kỳ lý do gì khi:
  • Sản phẩm được đặt không có sẵn;
  • Hiển thị giá hoặc mô tả Sản phẩm có sai sót hoặc do nhầm lẫn;
  • Đơn đặt hàng được yêu cầu giao ngoài phạm vi cung cấp dịch vụ của chúng tôi;
  • Các trường hợp khác mà chúng tôi có cơ sở là không hợp lý hoặc không tuân thủ quy định tại Điều Khoản này;
 4. Hợp đồng mua bán được xác lập và được xem là chấp nhận giao kết hợp đồng khi chúng tôi thông báo chấp nhận đơn đặt hàng của Khách hàng bằng phương thức được xác định (như gọi điện thoại, gửi email xác nhận, SMS, v.v.).
Điều 5: Vận chuyển và nhận hàng

Chúng tôi thực hiện giao hàng theo các điều kiện quy định tại chính sách giao hàng được đăng tải trên Trang Web này, vui lòng kiểm tra để biết thêm chi tiết. 

 1. Phạm vi và thời gian giao hàng: trong lãnh thổ Việt Nam. Tùy từng khu vực, thời gian giao hàng có thể khác nhau. Khách hàng cũng có thể lựa chọn hình thức nhận hàng trực tiếp tại các cửa hàng của Công ty theo danh sách đăng tải tại Trang Web này theo hướng dẫn của chúng tôi.
 2. Cách thức kiểm tra Sản phẩm:
  Phụ thuộc vào phương thức vận chuyển và đơn vị vận chuyển được chỉ định bởi chúng tôi, chúng tôi cho phép kiểm tra Sản phẩm trước khi nhận hàng hoặc không.
  • Đối với đơn hàng được vận chuyển bởi Giá Kho: Khách hàng được quyền kiểm tra Sản phẩm trước khi ký nhận hàng, rủi ro đối với Sản phẩm sẽ được chuyển giao cho Khách hàng kể từ khi Sản phẩm đã được giao cho Khách hàng hoặc người được ủy quyền nhận hàng của bạn. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ kiểm tra tính hợp lệ hay hợp pháp trong việc bạn ủy quyền cho một cá nhân khác để nhận hàng.
  • Đối với đơn hàng được vận chuyển bởi các công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển của chúng tôi (giaohangtietkiem, viettelpost, v.v.): Sản phẩm được giao theo nguyên tắc “nguyên đai, nguyên kiện” và các đơn vị vận chuyển này không chịu trách nhiệm đối với nội dung hàng hóa bên trong. Đồng thời, không cho phép Khách hàng kiểm tra Sản phẩm trước khi nhận hàng. Vì vậy, Khách hàng có thể từ chối nhận hàng nếu phát hiện Sản phẩm có dấu hiệu bị hư hại, rách, móp méo, ướt bao bì và thông báo ngay cho chúng tôi khi phát hiện.
Điều 6: Quyền sở hữu và rủi ro đối với Sản phẩm
 1. Quyền sở hữu đối với Sản phẩm sẽ được chuyển giao cho Khách hàng tại thời điểm (i) Sản phẩm đã được giao cho Khách hàng, hoặc (ii) Khách hàng đã thanh toán đầy đủ các khoản phải trả cho chúng tôi, bao gồm giá Sản phẩm và các khoản phải trả khác, nếu có (ví dụ: phí vận chuyển, v.v.), tùy vào điều kiện nào đến sau.
 2. Mọi rủi ro đối với Sản phẩm sẽ được chuyển giao cho Khách hàng tại thời điểm Sản phẩm đã được giao cho Khách hàng hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Khách hàng.
Điều 7: Giá cả và phương thức thanh toán
 1. Giá Sản phẩm được niêm yết cụ thể và được đăng tải trên Trang Web, trong trường hợp có sai sót về giá niêm yết do nhầm lẫn chúng tôi sẽ liên lạc với Khách hàng trước khi tiến hành gửi Sản phẩm.
 2. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp có sự điều chỉnh, thay đổi về mức thuế suất theo quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ điều chỉnh, cập nhật trong từng thời điểm cụ thể. Trong trường hợp phát sinh các chi phí khác, các chi phí này cũng sẽ được chúng tôi thông báo cho Khách hàng bằng phương thức xác định.
 3. Phương thức thanh toán được chấp nhận là:
  1. Chuyển khoản trực tiếp
   • Khách hàng có thể thanh toán tiền hàng bằng cách chuyển khoản qua số tài khoản của chúng tôi hoặc dịch vụ QR code tại bước thanh toán đơn hàng.
  2. Thanh toán khi nhận hàng (COD)

   • Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho bên vận chuyển vào thời điểm nhận hàng.

  3. Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa và thẻ tín dụng/ghi nợ Visa/Master/JCB:

   • Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán bằng thẻ ATM nội địa trực tiếp cho bên vận chuyển vào thời điểm nhận hàng đối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc tại bước thanh toán đơn hàng.
   • Khách hàng có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng được thực hiện thông qua kênh thanh toán của bên thứ ba và có thể bị tính phí phụ thuộc vào các kênh thanh toán.
 4. Ngoài ra, Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán bằng hình thức trả góp khi mua hàng trên Trang Web thông qua các công ty tài chính (Sau đây gọi là “Bên Cho Vay”) mà chúng tôi hợp tác. Theo đó, Khách hàng được cấp một khoản tín dụng từ Bên Cho Vay theo như hợp đồng tín dụng giữa Khách hàng và Bên Cho Vay sau khi Bên Cho Vay đánh giá, thẩm định hồ sơ Khách hàng hoặc bất kỳ hành động nào để kiểm tra Khách hàng có đủ điều kiện được cấp khoản tín dụng không. Do đó, bất kỳ rủi ro hay tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng sẽ do Khách hàng và Bên Cho Vay tự chịu
Điều 8: Bảo hành Sản phẩm

Các Sản phẩm được bảo hành theo quy định tại mục Chính sách bảo hành, vui lòng kiểm tra để biết thêm chi tiết. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi và cập nhật Chính sách bảo hành theo từng thời kỳ tùy thuộc vào chính sách bảo hành của hãng và chính sách bảo hành của Công ty chúng tôi. Bất kỳ sự thay đổi nào về chính sách bảo hành sẽ được thông báo đến Quý Khách hàng và đăng tải trên Trang Web này.

Điều 9: Hủy đơn hàng, hoàn/đổi trả Sản phẩm và hoàn tiền

Khách hàng chỉ được hủy đơn hàng sau khi đơn hàng được chấp nhận khi đơn hàng được thanh toán bằng hình thức COD hoặc chuyển khoản.

Khách hàng không được hủy đơn hàng đối với các đơn hàng sau:

(i) Đơn hàng thanh toán theo hình thức trả góp thông qua các công ty tài chính mà chúng tôi liên kết, hợp tác; hoặc 
(ii) Đơn hàng được thanh toán theo hình thức thẻ ATM nội địa và thẻ tín dụng/ghi nợ   Visa/Master/JCB; hoặc
(iii) Đơn hàng thanh toán mua theo hình thức “thu cũ đổi mới”

Khách hàng có thể trả hàng và hoàn tiền theo quy định tại Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền của chúng tôi/

Điều 10: Bảo vệ dữ liệu cá nhân

 1. Chúng tôi nghiêm túc thực hiện việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi Khách hàng cung cấp và giao dịch với chúng tôi tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, vui lòng xem thêm Chính sách bảo mật của chúng tôi để hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của bạn. Chính sách bảo mật này là một phần quan trọng và là một phần không thể tách rời của Điều Khoản này. Chi tiết xem tại đây
 2. Bằng việc sử dụng các Dịch vụ hoặc cung cấp thông tin bằng bất kỳ cách nào khác cho chúng tôi, Khách hàng đồng ý rằng (i) bạn cho phép chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hợp tác với chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm các dữ liệu như số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nhận hàng, v.v.) theo như quy định tại Chính sách bảo mật, (ii) sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin của khách hàng nào mà bạn biết được cho bất kỳ bên thứ ba thông qua việc sử dụng các Dịch vụ hoặc truy cập vào Trang Web mà không có sự chấp thuận của chúng tôi.
 3. Trong trường hợp Khách hàng cung cấp thông tin cho bên thứ ba hợp tác với chúng tôi, bên thứ ba đó đồng ý bảo vệ và duy trình tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của Khách hàng, và sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp các Dịch vụ hoặc thực hiện hợp đồng giữa Khách hàng và bên thứ ba đó, trừ khi pháp luật có quy định khác hoặc có sự đồng ý của Khách hàng.
Điều 11: Hạn chế sử dụng Trang Web

Khách hàng không được sử dụng bất kỳ nội dung nào được đăng tải trên Trang Web như tải về, sao chép, tái bản, truyền tải, chuyển nhượng, sửa đổi hoặc bán bất kỳ nội dung có sẵn nào trên Trang Web cho bất kỳ mục đích thương mại nào, ngoại trừ việc sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại.

Điều 12: Loại trừ 
 1. Chúng tôi không có bất kỳ tuyên bố nào, cũng như không có bảo đảm rõ ràng hoặc ngụ ý nào đối với việc sự phù hợp hoặc thích hợp của Sản phẩm cho bất kỳ một mục đích cụ thể hoặc mục đích nào khác. Tất cả bảo đảm, điều kiện hoặc điều khoản nào khác hàm ý bởi bất kỳ luật hiện hành nào đều bị loại trừ trong phạm vi đầy đủ nhất có thể mà pháp luật cho phép.
 2. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc phù hợp của bất kỳ thông tin nào mà Khách hàng cung cấp hoặc gửi cho chúng tôi hoặc được thu thập từ Khách hàng thông qua Trang Web hoặc các Dịch vụ bằng bất kỳ cách nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại mà Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba phải gánh chịu phát sinh từ các thông tin này.
 3. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh do Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào theo quy định tại Chính sách này hoặc các chính sách được dẫn chiếu, bổ sung của chúng tôi.
 4. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất lợi nhuận hay các tổn thất phát sinh khác do Khách hàng không sử dụng được Trang Web của chúng tôi hoặc các dịch vụ được liên kết với bất kỳ lý do gì, kể cả do lỗi hệ thống, sự cố của Trang Web.
 5. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm phát sinh nào giữa Khách hàng và bên thứ ba liên quan đến các giao dịch giữa bạn và bên thứ ba thông qua việc sử dụng các Dịch vụ hoặc Trang Web. Khách hàng tại đây đồng ý rằng, bạn đã đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện của bất kỳ bên thứ ba nào trước khi chấp nhận, giao dịch với bên thứ ba đó.
Điều 13: Giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, cho dù trong hợp đồng hay trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, về bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp, mang tính trừng trị hay hậu quả, bao gồm nhưng không giới hạn tổn thất về lợi nhuận (kể cả tổn thất về doanh thu, hợp đồng, dữ liệu, uy tín) hoặc các tổn thất phát sinh khác đối với hoặc liên quan đến các điều khoản và điều kiện, xử lý dữ liệu cá nhân, sử dụng dịch vụ và/hoặc bất kỳ nội dung nào được nêu trong Chính sách này và/hoặc các chính sách được dẫn chiếu, bổ sung, ngoại trừ do lỗi sơ suất của chúng tôi.

Điều 14: Trách nhiệm của Khách hàng

Trong trường hợp Khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào quy định tại Điều Khoản này hoặc liên quan đến việc sử dụng các Dịch vụ và gây thiệt hại cho bất kỳ bên thứ ba nào, Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho chúng tôi, bên thứ ba đó và giải quyết các vấn đề phát sinh bằng chi phí của Khách hàng.

Điều 15: Sự kiện bất khả kháng
 1. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ vi phạm hay sự chậm trễ nào do ảnh hưởng bởi Sự kiện bất khả kháng. Chúng tôi sẽ dùng mọi nỗ lực hợp lý để áp dụng các biện pháp khắc phục và sẽ thông báo cho Khách hàng trong thời gian sớm nhất, nêu rõ các nghĩa vụ tạm ngừng thực hiện và thời gian thực hiện nghĩa vụ sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra Sự kiện bất khả kháng. 
 2. Trong trường hợp Sự kiện bất khả kháng kéo dài quá 60 (sáu mươi) ngày, chúng tôi có quyền chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng hay ngừng cung cấp Dịch vụ ngay lập tức mà không cần phải thông báo cho Khách hàng và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.
Điều 16: Các hành vi bị nghiêm cấm

Khi sử dụng các Dịch vụ và truy cập vào Trang Web này, bạn không được phép thực hiện các hành động sau đây. Chúng tôi bảo lưu quyền ngừng việc cung cấp dịch vụ hoặc áp dụng các biện pháp phù hợp khác, theo quyết định của chúng tôi, nếu chúng tôi cho rằng bạn thực hiện hoặc có nguy cơ thực hiện các hành động sau:

 1. Các hành động xâm phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
 2. Các hành động xâm hại, can thiệp trái phép vào hệ thống kỹ thuật của Trang Web;
 3. Các hành động phỉ báng hoặc vu khống, làm ảnh hưởng đến uy tín của Giá Kho hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
 4. Các hành động thương mại hoặc vì mục đích lợi nhuận thông qua sử dụng Dịch vụ hoặc Trang Web mà không có sự chấp thuận của chúng tôi;
 5. Các hành động khủng bố, tội phạm hay vi phạm pháp luật, đạo đức công cộng;
 6. Các hành động khác mà chúng tôi cho rằng là không phù hợp.
Điều 17: Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ
 1. Bản quyền và tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các nội dung của Trang Web này thuộc về Giá Kho hoặc nhà cung cấp thông tin.
 2. Khách hàng không được sử dụng thông tin được cung cấp thông qua Trang Web và các Dịch vụ này với bất kỳ mục đích nào mà không có sự chấp thuận của chúng tôi hoặc của chủ sở hữu quyền, ngoại trừ sử dụng cho mục đích cá nhân và được pháp luật cho phép.
Điều 18: Tuyên bố và bảo đảm của Khách hàng

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng:

(i) Bạn có đầy đủ năng lực pháp lý (bao gồm cả việc đã có được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, trong trường hợp Khách hàng là trẻ vị thành niên) để giao kết và ký kết hợp đồng mua bán, truy cập vào Trang Web, thực thi đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều Khoản này; và
(ii) Dữ liệu cá nhân hoặc bất kỳ thông tin nào cung cấp cho chúng tôi là chính xác; và
(iii) Bạn sẽ chỉ sử dụng các Dịch vụ và Trang Web này cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với quy định tại Điều Khoản này.

Điều 19: Ý kiến đề xuất của Khách Hàng

Chúng tôi coi trọng ý kiến của Khách hàng và xem xét kỹ lưỡng các ý kiến đó, tùy thuộc vào đánh giá của chúng tôi, để nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của Khách hàng đối với các Dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ (i) không có nghĩa vụ phải xem xét hoặc đánh giá bất kỳ ý kiến nào được gửi đến chúng tôi, cũng như không có nghĩa vụ coi các ý kiến đó là thông tin bảo mật, (ii) trong trường hợp việc phát triển các tính năng mới tương tự hoặc trùng với nội dung ý kiến của Khách hàng, cho dù một phần hoặc toàn bộ, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bao gồm cả việc phải thanh toán các khoản tiền phải trả cho Khách hàng, v.v.

Điều 20: Sự tách biệt

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản này bị coi hoặc trở nên là bất hợp pháp, vô hiệu hay không thể thực thi vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ được xem là có thể bị tách khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại cũng như sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và hiệu lực thi hành của các điều khoản còn lại đó.

Điều 21: Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp
 1. Điều Khoản này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 2. Bất kỳ tranh chấp, mâu thuẫn nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) theo quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Ngôn ngữ trọng tài là Tiếng Việt. Địa điểm trọng tài là Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 22: Chuyển giao
 1. Khách hàng không thể chuyển nhượng, chuyển giao bất kỳ quyền và nghĩa vụ của mình có được được nêu tại Điều Khoản này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự chấp thuận của chúng tôi.
 2. Chúng tôi có thể chuyển nhượng, chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng cho Bên được chỉ định của chúng tôi.
Điều 23: Toàn bộ thỏa thuận

Các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản này và mọi thỏa thuận và chính sách được bao gồm hoặc được đề cập trong Điều Khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết của các bên liên quan đến các Dịch vụ và Trang Web và thay thế mọi thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đó giữa các bên liên quan đến vấn đề đó.

Điều 24: Thay đổi 

Chúng tôi có quyền điều chỉnh, thay đổi, bổ sung hoặc cập nhật các nội dung trong Điều Khoản này thông qua việc đăng tải trên Trang Web hoặc bằng cách thức được xác định bởi chúng tôi để đáp ứng với các thay đổi của luật pháp hoặc bởi lý do theo quyết định riêng của chúng tôi. Điều Khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được xác định trong Điều Khoản sửa đổi hoặc vào ngày được đăng tải trên Trang Web (trong trường hợp nội dung Điều Khoản sửa đổi không xác định ngày có hiệu lực) hoặc Điều Khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực đối với các hợp đồng mua bán trước ngày Điều Khoản sửa đổi có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Điều 25: Thắc mắc

Khách hàng có thể gửi yêu cầu trợ giúp hoặc thắc mắc liên quan đến các Dịch vụ này theo thông tin sau:

Hỗ trợ khách hàng: hotro@giakho.vn

Khách hàng doanh nghiệp: B2B@giakho.vn 

hoặc gửi thư đến địa chỉ: Văn phòng Công ty TNHH Giá Kho Group, 47/2/16C Bùi Đình Tuý Phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Gọi ngay đến tổng đài: 1900 822 (8H-24H) cho chúng tôi khi qúy khách cần hỗ trợ.

Trang chủ
Danh mục
Giỏ hàng
Liên hệ
Ưu đãi