CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Bảo mật thông tin

1. Giới thiệu

1.1 Chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật” hay “Chính sách”) cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Công ty TNHH Giá Kho Group và các công ty liên kết (sau đây gọi chung là “Giá Kho”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Chúng tôi nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của pháp luật Việt Nam và các quy định về bảo mật thông tin của pháp luật liên quan, đồng thời, cam kết tôn trọng đến các quyền riêng tư của Khách hàng khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập được trong quá trình sử dụng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên trang web dienthoaigiakho.vn (“Trang Web”). Chính sách này được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin, Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc lưu giữ về bạn.

1.2 Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải đọc và chấp nhận tất cả các điều kiện và điều khoản trong, được liên kết với, Chính sách này và bạn phải đồng ý việc xử lý Dữ liệu Cá nhân theo như Thông báo Xử lý Dữ liệu Cá nhân (TẠI ĐÂY).

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

2. 1 Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng cho các mục đích sau:
 • Xác nhận danh tính Khách hàng: chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân của Khách hàng như họ tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng và email để xác nhận danh tính của Khách hàng để đảm bảo tính chính xác phục vụ cho mục đích giao dịch và cung cấp Dịch vụ của chúng tôi.
 • Xử lý đơn hàng và các giao dịch liên quan: chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng để xử lý, giải quyết và hoàn tất đơn hàng hay các giao dịch giữa Khách hàng và chúng tôi.
 • Cung cấp quảng cáo, khuyến mại theo đối tượng Khách hàng: chúng tôi có thể cung cấp các chương trình ưu đãi, khuyến mại cho Khách hàng hoặc để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi hoặc các bên thứ ba mà chúng tôi liên kết và hợp tác mà có thể khiến Khách hàng quan tâm trong từng thời kỳ.
 • Cải thiện trải nghiệm Khách hàng và nâng cao Dịch vụ của chúng tôi: chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng để hỗ trợ khách hàng, giải đáp các thắc mắc, tư vấn các sản phẩm và thông tin liên quan hoặc để nghiên cứu nhu cầu mua sắm của Khách hàng nhằm nâng cao chất lượng Dịch vụ hoặc phát triển quy mô hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
2. 2 Trong trường hợp việc thu thập thông tin cá nhân cho các mục đích khác khác với các mục đích nêu trên, chúng tôi sẽ tiến hành lấy sự đồng ý của Khách hàng trước khi tiến hành thu thập thông tin.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân của Khách hàng chỉ được sử dụng trong phạm vi cần thiết để phục vụ và thực hiện cho các mục đích được nêu tại Mục 2 bên trên. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp đã có sự đồng ý của Khách hàng và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc pháp luật có quy định khác.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi Khách hàng có yêu cầu xóa, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình hoặc theo các quy định của pháp luật có liên quan.

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của Khách hàng có thể được tiết lộ cho hoặc được tiếp cận bởi các bên dưới đây và cho một hoặc các mục đích được nêu ở trên:
 • Công ty liên kết của chúng tôi.
 • Nhà cung cấp dịch vụ, đối tác kinh doanh liên kết và hợp tác với chúng tôi: những công ty cung cấp dịch vụ, sản phẩm để phục vụ, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi (ví dụ: công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán, công ty tài chính, v.v.).
 • Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu pháp lý của các cơ quan này theo quy định của pháp luật.

6. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

6.1 Đơn vị thu thập và quản lý thông tin:
Công ty TNHH Giá Kho Group
Địa chỉ: 47/2/16C Bùi Đình Tuý Phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
6.2 Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về hoạt động thu thập, xử lý thông tin cá nhân của Khách hàng, Khách hàng có thể liên hệ tới Bộ phận hỗ trợ Khách hàng theo thông tin liên hệ như sau:
Hỗ trợ khách hàng: hotro@giakho.vn, Hotline: 19008922
Hoặc gửi thư đến địa chỉ: Văn phòng Công ty TNHH Giá Kho Group, 47/2/16C Bùi Đình Tuý Phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

7. Phương thức để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình

7.1 Khách hàng có thể gửi các yêu cầu trợ giúp về Dữ liệu Cá nhân của bạn theo thông tin liên hệ ở Mục 6.2 nêu trên và chúng tôi sẽ phản hồi khi cần thiết trong phạm vi hợp lý trong vòng 72 giờ khi chúng tôi nhận được yêu cầu của Khách hàng như:

 • Cung cấp chi tiết thông tin Dữ liệu Cá nhân;
 • Sửa đổi, cập nhật, yêu cầu xóa, không tiết lộ, sử dụng, hạn chế sử dụng;
 • Rút lại toàn bộ hoặc một phần sự đồng ý cho việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ Khách hàng.

7.2 Chúng tôi có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết để xác định Dữ liệu Cá nhân là của chủ thể của yêu cầu.

7.3 Kết quả phản hồi có thể được gửi qua thư, email hoặc bằng phương pháp do chúng tôi quyết định. Trong trường hợp có phát sinh các chi phí như chi phí in, sao, chụp, chi phí bưu chính, fax (nếu có) hoặc một khoản chi phí hợp lý được tính bởi chúng tôi để giải quyết và xử lý yêu cầu của Khách hàng, chúng tôi sẽ gửi bạn bảng tính toán các chi phí bằng văn bản và các chi phí này có thể được yêu cầu thanh toán trước khi chúng tôi đáp ứng yêu cầu của Khách hàng. Trong trường hợp các chi phí này không được thanh toán đúng hạn, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối đáp ứng yêu cầu của Khách hàng.

8. Thay đổi Chính sách

8.1. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của Chính sách bảo mật này với mục đích bảo vệ thông tin, Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng hoặc để đáp ứng với bất kỳ sự thay đổi nào trong các quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập được. Khách hàng được khuyến khích kiểm tra nội dung của Chính sách bảo mật này mỗi lần trước khi sử dụng Trang Web này.
8.2. Chúng tôi có thể thông báo cho Khách hàng biết, khi thấy cần thiết, về các nội dung thay đổi bao gồm bằng cách đăng tải trên Trang Web này, các Dữ liệu Cá nhân được thu thập (bao gồm cả các Dữ liệu Cá nhân đã được thu thập trước đó) sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật được thay đổi.
8.3. Bất kể quy định tại Khoản 8.2, nếu các nội dung thay đổi được yêu cầu phải có sự đồng ý của Khách hàng và thông báo trước theo luật, sự đồng ý của khách hàng sẽ được lấy bằng các phương pháp do chúng tôi chỉ định hoặc sẽ có thông báo trước.
Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Thông báo Xử lý Dữ liệu Cá nhân này (“Thông báo”) mô tả cách thức chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn khi bạn truy cập Trang Web và/hoặc sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập được bằng bất kỳ cách nào khác. Thông báo này dựa trên Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân và là một phần không thể tách rời của Chính sách bảo mật được áp dụng khi bạn sử dụng Dịch vụ, tuy nhiên, Thông báo này được ưu tiên hơn Chính sách bảo mật về cách thức chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các Dịch vụ.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG WEB, BẠN ĐƯA RA SỰ XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN CHẤP NHẬN CÁC PHƯƠNG PHÁP, YÊU CẦU ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG THÔNG BÁO NÀY, VÀ THEO ĐÂY BẠN ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO CHÚNG TÔI THU THẬP, SỬ DỤNG, TIẾT LỘ VÀ/HOẶC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG THÔNG BÁO NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TẠI ĐÂY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ VÀ TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. NẾU BẠN DƯỚI 18 TUỔI HOẶC DƯỚI ĐỘ TUỔI PHÁP LÝ (“ĐỘ TUỔI PHÁP LÝ”) ĐỂ ĐƯA RA SỰ ĐỒNG Ý DƯỚI ĐÂY THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HIỆN HÀNH, BẠN PHẢI CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP VÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP ĐÓ PHẢI ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN TRONG THÔNG BÁO NÀY VÀ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC ĐỒNG Ý ĐÓ. NẾU BẠN KHÔNG BIẾT VỀ ĐỘ TUỔI PHÁP LÝ, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CHO ĐẾN KHI BẠN YÊU CẦU SỰ TRỢ GIÚP TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP.

1. Dữ liệu cá nhân

1. 1 Dữ liệu Cá nhân” nghĩa là các thông tin được mô tả như bên dưới:

 1. Thông tin, dù đúng hay không, có thể xác định được danh tính của một cá nhân cụ thể và được cung cấp bởi Khách hàng có liên quan đến hoạt động của chúng tôi và hoạt động của Trang Web này chẳng hạn như tên, giới tính, số điện thoại và địa chỉ email của Khách hàng, v.v.
 2. Thông tin có thể được sử dụng để xác định một cá nhân cụ thể bằng cách so sánh, kết hợp dễ dàng với các thông tin được mô tả tại (1) ở trên.

Dữ liệu Cá nhân bao gồm Dữ liệu Cá nhân cơ bản và Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. 2 Chủ thể dữ liệu” là cá nhân được Dữ liệu Cá nhân phản ánh.

1. 3 “Xử lý Dữ liệu Cá nhân” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ liệu Cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ liệu Cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

2. Mục đích xử lý Dữ liệu Cá nhân

2. 1 Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp các Dịch vụ trên Trang Web bao gồm các giao dịch giữa bạn với chúng tôi hoặc giao dịch giữa bạn và bên thứ ba thông qua việc sử dụng Dịch vụ trên Trang Web;
 • Để xác nhận, xử lý, giải quyết, thông báo hoặc hoàn tất các đơn hàng hay các giao dịch giữa bạn với chúng tôi;
 • Để thực hiện các hoạt động sau bán hàng (ví dụ như sửa chữa, bảo hành Sản phẩm, xác minh thiết bị, liên hệ giải đáp thắc mắc, khiếu nại của bạn hay các hỗ trợ khác). Trong trường hợp như vậy, các bộ phận khác nhau của chúng tôi có thể liên hệ với bạn;
 • Để thanh toán hoặc nhận các khoản thanh toán, bao gồm, nhưng không giới hạn, cung cấp/chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, dịch vụ trả góp của các công ty tài chính để họ kiểm tra, đánh giá khả năng chi trả của bạn đối với dịch vụ, sản phẩm của họ mà bạn có nhu cầu tham gia nhằm mục đích mua các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi; thẩm định, quản lý rủi ro hoặc cho mục đích kế toán tài chính;
 • Để quản lý, điều hành, việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Trang Web này của chúng tôi; để đánh giá, phân tích hoạt động kinh doanh nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh, tăng trải nghiệm khách hàng của bạn, để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ (bao gồm cả các sản phẩm, dịch vụ mới trong tương lai) của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, nghiên cứu nhu cầu thị trường, lấy ý kiến khảo sát dịch vụ, lấy ý kiến của bạn về sản phẩm, dịch vụ;
 • Để cung cấp quảng cáo, khuyến mại hoặc các ưu đãi có thể khiến bạn quan tâm đến các dịch vụ của chúng tôi hoặc các dịch vụ của các bên thứ ba trên Trang Web của chúng tôi hay trên các nền tảng của bên thứ ba mà chúng tôi có thể hợp tác hoặc liên kết. Bạn cũng có thể từ chối nhận tin tiếp thị, quảng cáo này theo cách thức hủy/từ chối nhận tiếp thị, quảng cáo trong các tài liệu tiếp thị điện tử.
 • Để cung cấp quảng cáo, khuyến mãi và ưu đãi, thực thi các chương trình marketing thông qua email, trực tiếp, thông báo đẩy trên thiết bị hoặc tin nhắn SMS hoặc các phương thức liên lạc khác;
 • Để liên hệ, trả lời, xử lý các yêu cầu, thắc mắc hay bình luận của bạn trên Trang Web hoặc các trang mạng xã hội của chúng tôi mà bạn tương tác hoặc thông qua các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, văn bản, email, fax, hoặc thư từ. Trường hợp chúng tôi liên hệ với bạn thông qua thư từ (gửi bằng bưu điện hoặc thông qua dịch vụ bưu chính) bạn xác nhận và đồng ý rằng thông tin về Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được tiết lộ trên phong bì/bao thư;
 • Để tuân thủ và/hoặc thực hiện các thủ tục tố tụng, yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định của pháp luật hiện hành và/hoặc theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, các chính sách của chúng tôi bao gồm cả chính sách sử dụng dịch vụ và chính sách bảo mật này. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin Dữ liệu Cá nhân theo yêu cầu của tòa án hoặc của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào đối với chúng tôi để tuân thủ các quy định pháp luật.
 • Để đảm bảo an toàn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bạn hoặc người khác trong các trường hợp cần thiết;
 • Để kiểm tra, điều tra, đáp ứng, ngăn chặn hoặc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, gian lận, thiếu sót, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo các quy định của pháp luật hiện hành hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh giữa bạn và chúng tôi;
 • Để lưu trữ, sao lưu dữ liệu theo quy định của pháp luật hiện hành;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật

2. 2 Nếu cần sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích khác với những mục đích được mô tả trong mục đích sử dụng nêu trên, chúng tôi sẽ lấy sự đồng ý của khách hàng trước cho việc sử dụng đó, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

3. Loại Dữ liệu Cá nhân được xử lý có liên quan tới mục đích xử lý

3. 1 Các loại Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý bao gồm:

 • Họ tên;
 • Địa chỉ email;
 • Số điện thoại;
 • Địa chỉ (có thể là địa chỉ giao hàng hoặc địa chỉ khác);
 • Giới tính;
 • Thông tin tài khoản ngân hàng;
 • Thông tin thiết bị;
 • Hình ảnh hoặc âm thanh hoặc video;
 • Thông tin về giấy tờ tùy thân như CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 • Thông tin về các giao dịch, thanh toán, lịch sử tìm kiếm, quảng cáo, tương tác với các nội dung hiển thị trên Trang Web;
 • Các thông tin khác về bạn hoặc thiết bị của bạn hoặc việc sử dụng dịch vụ của bạn mà bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi.

3. 2 Khách hàng tự chịu trách nhiệm đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp trên Trang Web hoặc thông qua việc sử dụng Dịch vụ. Khách hàng theo đây đồng ý cung cấp chính xác các thông tin và không gây hiểu lầm hoặc cung cấp các thông tin vi phạm pháp luật, đồng thời, Khách hàng sẽ thông báo, cập nhật cho chúng tôi khi có sự thay đổi các thông tin này. Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp các tài liệu cần thiết để xác minh các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép.

3. 3 Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp các Dữ liệu Cá nhân của các cá nhân khác cho chúng tôi (ví dụ, cung cấp thông tin của một người bạn để nhận hàng), thì đối với các trường hợp đó, bạn đồng ý, xác nhận và đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của cá nhân đó để chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu theo các quy định tại Thông báo này.

3. 4 Khách hàng có thể không cung cấp một số thông tin, dữ liệu theo yêu cầu của chúng tôi (đối với những thông tin không bắt buộc).

3. 5 Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập các thông tin trên, bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu, hạn chế việc xử lý dữ liệu theo các điều kiện quy định tại Mục 12 bên dưới và không tham gia vào các hoạt động thu thập dữ liệu như được đề cập tại Thông báo này. Tuy nhiên, bạn vui lòng lưu ý rằng việc thực hiện các quyền này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc hỗ trợ, xử lý các yêu cầu của bạn hay thậm chí không thể sử dụng Dịch vụ.

4. Cách thức xử lý Dữ liệu Cá nhân

4.1 Chúng tôi sẽ/có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân về bạn khi:

 • Bạn truy cập vào Trang Web hoặc sử dụng các Dịch vụ trên Trang Web của chúng tôi, hoặc thực hiện các giao dịch với bên thứ ba thông qua Trang Web hoặc các giao dịch trực tiếp tại các cửa hàng của chúng tôi.
 • Bạn liên hệ, tương tác với chúng tôi như thông qua cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, gặp gỡ trực tiếp, điền vào form mẫu theo yêu cầu, hoặc thông qua các nền tảng xã hội khác, bao gồm nhưng không giới hạn các nền tảng như facebook, zalo, fanpage, instagram và email của chúng tôi.
 • Bạn liên kết thông tin tài khoản người dùng của mình thông qua tài khoản mạng xã hội của bạn phù hợp với các chính sách của nhà cung cấp của các mạng xã hội đó. Trong trường hợp đó, chúng tôi có quyền truy cập thông tin về bạn mà bạn đã cung cấp cho các nhà cung cấp mạng xã hội đó tuân theo chính sách của họ, và chúng tôi sẽ quản lý và xử lý thông tin của bạn theo quy định tại Thông báo này.
 • Bạn cấp quyền chia sẻ, thông báo trên thiết bị của bạn để chia sẻ thông tin với Trang Web của chúng tôi.
 • Bạn tham gia các chương trình, cuộc thi do chúng tôi tổ chức hoặc gửi phản hồi, khiếu nại cho chúng tôi, hoặc gửi Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi với bất kỳ lý do gì.

4. 2 Ngoài ra, việc xử lý Dữ liệu Cá nhân sẽ/có thể được thực hiện bằng cách thức như phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, mã hóa, sao chép, cung cấp, truyền đưa, chia sẻ, xóa, huỷ Dữ liệu Cá nhân và các hành động khác có liên quan.

5. Thông tin về các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tới mục đích xử lý Dữ liệu Cá nhân

5. 1 Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được tiết lộ, chia sẻ và/hoặc cung cấp cho các bên dưới đây và cho một hoặc các mục đích được nêu ở trên:

 • Công ty liên kết của chúng tôi. Công ty liên kết nghĩa là các công ty mà chúng tôi kiểm soát hoặc sở hữu;
 • Các nhà thầu, đại lý và các bên thứ ba khác mà chúng tôi thuê để cung cấp các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi (“Nhà Cung Cấp Dịch vụ”). Các Nhà Cung Cấp Dịch vụ này có thể là, bao gồm nhưng không giới hạn nhà cung cấp dịch vụ quản trị, vận hành; bên cung cấp dịch vụ quảng cáo, truyền thông và tiếp thị; bên cung cấp dịch vụ viễn thông, máy chủ ảo; bên cung cấp dịch vụ giao nhận, chuyển phát, bưu chính;
 • Các đối tác kinh doanh (ví dụ: bên cung cấp dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, công ty tài chính, v.v.) để họ cung cấp dịch vụ của họ cho bạn thông qua việc bạn sử dụng các Dịch vụ hoặc Trang Web của chúng tôi. Theo đó, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể sẽ được quản lý và xử lý theo chính sách bảo mật của đối tác kinh doanh mà bạn đã đồng ý. Bạn đồng ý và xác nhận bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc chấp nhận của bạn hay việc sử dụng dịch vụ với đối tác kinh doanh này sẽ được chuyển đến bên có tên trong chính sách bảo mật được áp dụng;
 • Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu pháp lý của các cơ quan này theo quy định của pháp luật;
 • Các bên liên quan đến giao dịch doanh nghiệp: các tổ chức mà được hình thành hoặc được thừa kế, kế nhiệm từ hoạt động sáp nhập, hợp nhất, tái cơ cấu, chuyển nhượng, mua lại, giải thể hoặc bán trong trường hợp phá sản;
 • Các bên thứ ba có thể thu thập thông tin từ các mục đích nêu trên và các bên đó sẽ thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích của họ.

5. 2 Trong trường hợp chúng tôi tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên nêu trên, chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo các bên đó bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn khỏi bất kỳ việc thu thập hay sử dụng trái phép nào, đồng thời, việc sử dụng và lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn bởi các bên đó chỉ để phục vụ cho các mục đích nêu trên.

6. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra

Chúng tôi thực hiện và áp dụng các biện pháp bảo mật khác nhau trong quá trình xử lý Dữ liệu Cá nhân để đảm bảo sự an toàn của Dữ liệu Cá nhân của bạn bằng việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật như sao lưu dữ liệu qua hệ thống lưu trữ độc lập, cài đặt giao thức SSL, mã hóa dữ liệu hay sử dụng tường lửa (firewall) từ các nhà cung cấp chuyên nghiệp. Chỉ các nhân sự có quyền truy cập mới được truy cập vào hệ thống bảo mật. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có phương pháp truyền dẫn nào trên internet hoặc một hệ thống nào là hoàn toàn an toàn. Khi bạn tự nguyện cung cấp và tiết lộ thông tin công khai trên internet, thông tin của bạn có thể bị người khác thu thập và sử dụng trái phép bởi các mục đích nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Do đó, bạn được khuyến khích cẩn thận và có trách nhiệm kiểm soát Dữ liệu Cá nhân của mình đối với các hoạt động trên không gian mạng.

7. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu

Việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn được bắt đầu vào thời điểm chúng tôi nhận được Dữ liệu Cá nhân và sẽ kết thúc sau khi chúng tôi hoàn tất các mục đích xử lý nêu trên.

8. Quyền của Chủ thể dữ liệu

8. 1 Chủ thể Dữ liệu có các quyền theo quy định của pháp luật hiện hành đối với Dữ liệu Cá nhân như sau: Quyền được biết về hoạt động xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình; Quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý Dữ liệu Cá nhân; Quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của mình; Quyền rút lại sự đồng ý; Quyền  xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của mình; Quyền yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình; Quyền yêu cầu cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình; Quyền phản đối xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ liệu Cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị; Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật; Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; Quyền tự bảo vệ.

8. 2 Xin vui lòng lưu ý rằng việc bạn không đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý cho phép xử lý Dữ liệu Cá nhân; yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân; xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân, có thể ảnh hưởng đến khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp hoặc duy trì việc cung cấp cho bạn các sản phẩm, dịch vụ, dịch vụ chăm sóc khách hàng hoặc xử lý khiếu nại của bạn.

8. 3 Trong trường hợp bạn rút lại sự đồng ý hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân hoặc quyền sử dụng Dịch vụ, Trang Web của bạn bị chấm dứt với bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ không xóa ngay mà có thể tiếp tục lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn và xử lý theo các quy định của Thông báo này và/hoặc để tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Chúng tôi cũng có thể xóa, hủy Dữ liệu Cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật trong từng trường hợp cụ thể mà không cần phải thông báo cho bạn.

9. Thu thập thông tin bởi một bên khác

9. 1 Như hầu hết trang web khác, Trang Web này có sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phần mềm phân tích website được cung cấp bởi Google, và được chúng tôi sử dụng với mục đích sau:

 • Để cải thiện dịch vụ được cung cấp trên Trang Web này;
 • Để thực hiện khảo sát về số lượng người dùng và truy cập Trang Web;
 • Để sử dụng làm dữ liệu tham khảo trong việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới, v.v

9. 2. Xin vui lòng lưu ý rằng, chúng tôi sẽ không cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn cho Google thông qua việc sử dụng Google Analytics.

10. Dữ liệu Cá nhân về trẻ em

10. 1 Chúng tôi sẽ không thu thập và/hoặc không cố ý thu thập và lưu giữ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của trẻ em dưới 13 tuổi. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em dưới 13 tuổi vui lòng giám sát và đảm bảo Dữ liệu Cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi không được cung cấp cho chúng tôi.

10. 2 Trong trường hợp Dữ liệu Cá nhân của trẻ em từ 13 tuổi trở lên và được giám hộ bởi cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải đảm bảo rằng việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân của trẻ em từ 13 tuổi trở lên đã có sự đồng ý của trẻ em đó và cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải đồng ý với việc thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của trẻ em từ 13 tuổi trở lên theo các quy định và chịu sự điều chỉnh của chính sách bảo mật này.

10. 3 Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, chúng tôi sẽ không cho phép và khóa bất kỳ tài khoản, đồng thời, xóa Dữ liệu Cá nhân của trẻ em liên quan nếu:

 1. Không có được sự đồng ý của trẻ em đó và cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp;
 2. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp rút lại sự đồng ý cho phép xử lý Dữ liệu Cá nhân của trẻ em;
 3. Theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có căn cứ cho rằng việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của trẻ em ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em

11. Loại trừ trách nhiệm

Chúng tôi không đảm bảo việc bảo mật Dữ liệu Cá nhân và/hoặc các thông tin khác mà bạn cung cấp cho các bên thứ ba thông qua các đường dẫn trang web, ứng dụng được hiển thị trên Trang Web hoặc được dẫn tới Trang Web của chúng tôi, vì chúng tôi không kiểm soát các trang web, ứng dụng đó, ngay cả khi các bên thứ ba đó liên kết và hợp tác với chúng tôi. Do đó, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với nghĩa vụ bảo mật thông tin của các bên thứ ba đó đối với các Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho họ.

12. Thông tin liên hệ

12. 1 Bên Kiểm soát/Bên Kiểm soát và Xử lý Dữ liệu Cá nhân:

Công ty TNHH Giá Kho Group
Địa chỉ: 47/2/16C Bùi Đình Tuý Phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

12. 2  Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về hoạt động xử lý Dữ liệu Cá nhân hoặc để thực hiện các quyền của Chủ thể dữ liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ sau:

Hỗ trợ khách hàng: hotro@giakho.vn, Hotline: 19008922
hoặc gửi thư đến địa chỉ: Văn phòng Công ty TNHH Giá Kho Group, 47/2/16C Bùi Đình Tuý Phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: Ngày 13 tháng 11 năm 2023.

Trang chủ
Danh mục
Giỏ hàng
Liên hệ
Ưu đãi