Chính sách bảo hành VIP 1 đổi 1


Giá Kho gửi đến khách hàng chính sách bảo hành VIP được niêm yết theo bảng sau:

Chú thích: Bảo hành 1 đổi 1 (*): Trong trường hợp lỗi phát sinh từ nhà sản xuất, điện thoại Giá Kho hỗ trợ 1 đổi 1 cho khách hàng, thời gian tối đa 30 ngày không kể ngày lễ và chủ nhật